Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Holbergskolen i Dianalund

Velkommen til

Kontor: man-tors 7.00-15.30, fre 7.00-15.00

image

Kontaktinformationer og åbningstider

Skolens Kontor

Skolens kontaktinformationer er:

 

Holbergskolen

4293 Dianalund

Sømosevej 50

Telefon: 58 20 05 30

Email: [email protected]

 

Kontoret er åbent fra:

mandag til torsdag: kl 07.00-15.30

og fredag: kl. 07.00-15.00

 

Administration

Gitte Andersen (GA)  [email protected]

Tlf. 58 20 05 30

 

Skolebestyrelsens formand

Jakob Krüth [email protected]

Mobil: 30 79 32 42

 

Afdelingsledere

Administrativ- og afdelingsleder fase 2

Robert Hessner (RH) [email protected]

tlf. 58 20 05 32

 

Administrativ- og afdelingsleder fase 3

Mette Hesselberg (MH) [email protected]

tlf. 58 20 05 31

 

Afdelingsleder for fritidsdelen

Mette B.  Nielsen (MEA) [email protected]

tlf. 57 87 68 10

 

Skoleleder

Jakob Storm (JS) [email protected]

tlf. 58 20 05 30

Sundhedsplejen

Fra den 1/8 2015 er der to sundhedsplejersker på Holbergskolen:
 
Sundhedsplejerske Elisabeth Rasmussen er på Holbergskolen mandage.
TLF 22 52 69 42 Mail: [email protected]
SAKS, 1 A, 1 B, 6 A, 6 B, 9 X
 
Sundhedsplejerske Anette Olsen er på Holbergskolen torsdage.
TLF 22 52 69 30 Mail:
[email protected]
STEEN, 1 C, 6 C, 9 Y


Sundhedsplejens serviceniveau i Sorø kommune er på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning.

Der er samtaler/undersøgelser og indsats efter behov.
Forældre, elever og lærer som har behov, kan kontakt den sundhedsplejerske, der er tilknyttet klassen.

Læse mere her

 

 

SSP

SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politi. Du kan kontakt en SSP-medarbejder, hvis du har problemer og har brug for en, som vil lytte.

 

SSP's Hjemmeside i Sorø findes her

 

SSP i Dianalund har Danny Hansen som kontaktperson

Danny Hansen 29 37 98 79

Email: [email protected]

 

Leder af SSP er Mogens Schwensen

Mobil: 20 82 41 50 eller 58 26 54 70

Kontor: 57 87 61 06

Email: [email protected]

 

 

UU-vejleder

Ungdommens Uddannelsesvejledning sker på Holbergskolen ved Majken Petersen.

Hun er som udgangspunkt på Holbergskolen:

mandag fra kl. 08.00-14.00

Og kan ud over dette kontaktes pr. mail, SMS eller telefon

telefon: 30 10 69 87

Mail: [email protected]

Se flere informationer på UU's Hjemmeside her

Læringscentret

Ingrid Baunegaard

Bettina Skov Halskov

Begge kan kontaktes

over Intra eller på telefon: 58 20 05 36

Åbningstider fremgår af opslag på døren og efter aftale.

Serviceteamet

Drift og vedligeholdelse af skolens bygninger sker ved:

Teknik, Miljø og Drift

Rådhusvej 8
4180 Sorø

tlf. 78 73 18 75

Her fordeles de kommunale arbejdsopgaver i forbindelse med den daglige drift og opgaveløsning.

Skolepsykolog - PPR

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) er psykologisk rådgivning for børn og unge op til 18 år og deres forældre. Rådgivningen er anonym, og der er ikke mulighed for egentlige terapi forløb.

Læse mere her

 

Lene Sjøgren er Holbergskolens skolepsykolog.

Hun  kan kontaktes under:

Mail: [email protected]

 

 

AKT-afdeling

AKT (adfærd, kontakt og trivsel)-ordningens primære formål er at forsøge at give eleverne det optimale skoletilbud samt at give den enkelte elev den støtteforanstaltning, som vi skønner er det bedste. Der kan være tale om støtte i klassen, eneundervisning eller undervisning i eget lokale. Der foregår endvidere et udvidet samarbejde med bl.a. SSP og PPR

 

Kontakt:

Koordinator

Frank Benjamin Hockerup (FH)

Mail: [email protected]

 

 

Tandplejen

Hvis du er mellem 0-18 år, kan du gratis gå til tandlægen hos Sorø Kommunale Tandpleje. Så selvom du har forladt folkeskolen, behøver du ikke forlade tandplejen.

Tandplejen kan kontaktes

på tlf: 57 87 67 50

Læse mere her

 

Supercenter Smilehullet

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2.

Supercenter Smilehullet, Holbergskolen er et heldags skole- og behandlingstilbud.

daglige leder: Vibeke Beyer (VB) [email protected]

 

Adresse

Supercenter Smilehullet, Holbergskolen

Holbergsvej 42

4293 Dianalund

Tlf 58264810

[email protected]

 

Læs mere her

 

SFO

Holbergskolens SFO (Skolefritidsordningen) er et tilbud for elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse på alle folkeskoler i Sorø Kommune.

Læs mere her

 

Åbningstider:

Mandag - torsdag 06.00-17.00
Fredag 06.00-16.00

 

Afdelingsleder for fritidsdelen (konstitueret):

Mette B. Nielsen (MEA) [email protected]

 

Adressen er:

SFO Holbergskolen

Holbergsvej 42

4293 Dianalund

tlf: 57 87 68 10

Email: [email protected]

Distriktrådgivere

Pr. 1 marts 2016 vil der nu være mulighed for at kunne henvende sig til en distriktsrådgiver på dit barns skole/daginstitution.
 
Distriktsrådgiveren er ansat i Familierådgivningen på Rådhuset, men vil have sin daglige gang ude i de forskellige distrikter.
 
Man er altid velkommen til at komme ind og få en snak, hvis der er behov for dette. Vi kan kontaktes gennem jeres barns lærer/pædagog eller I kan selv rette henvendelse til os på følgende kontakt oplysninger:
 
 
Melisa Tihic
Telefon: 21 16 70 79
 
 
Camilla Berg Andersen
Telefon: 51 24 99 63

 

 

Læs mere her

IT-Support (IPad)

Support vedrørende Ipad hardware og software varetages af IT-Sorø og sker på følgende tidspunkter i skoleåret 2015-2016:

mandag kl 12.30-15.00

Onsdag kl 08.30-11.30

 

Tale-Hørekonsulenten

Hvis dit barn har taleproblemer, kan du altid kontakte en tale-hørekonsulent for en uformel samtale.

Nina Thorngaard Kreiner

Tale-Hørekonsulent

Hovednr.: 57876000
Direkte: 20488755
E-mail: [email protected]

 

Se Tale-Hørekonsulentens hjemmeside  her